Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2011

Αιολικά και φωτοβολταϊκά «γκαζώνουν» τις επενδύσεις


"Πρωταθλητές" στην ανάπτυξη νέας ισχύος είναι τα αιολικά (τα οποία παραμένουν η κυρίαρχη μορφή Ανανεώσιμης Ενέργειας με συνολική ισχύ 1.432 MW) και τα φωτοβολταϊκά (341 MW).

Αιολικά και φωτοβολταϊκά «γκαζώνουν» τις επενδύσεις
Στα 2.020 MW έφθασε στο τέλος του α' εξαμήνου η συνολική εγκατεστημένη ισχύς από σταθμούς ΑΠΕ στη χώρα μας, σημειώνοντας αύξηση κατά 283 MW.
"Πρωταθλητές" στην ανάπτυξη νέας ισχύος είναι τα αιολικά (τα οποία παραμένουν η κυρίαρχη μορφή Ανανεώσιμης Ενέργειας με συνολική ισχύ 1.432 MW) και τα φωτοβολταϊκά (341 MW). Ακολουθούν τα μικρά υδροηλεκτρικά με 206 MW και η βιομάζα με 41 MW. Οι υπόλοιπες μορφές ΑΠΕ (γεωθερμία, ηλιοθερμικά, υβριδικά) δεν είναι για την ώρα αρκετά διαδεδομένες.
Νέα ισχύς 
Στο επίπεδο της αδειοδοτικής διαδικασίας, σημαντική αύξηση παρουσίασαν η ισχύς των αδειών εγκατάστασης (1.900 MW) και οι συμβάσεις αγοραπωλησίας (1.351 MW), δύο μεγέθη που αποτυπώνουν τη νέα ισχύ ΑΠΕ που αναμένεται να προστεθεί άμεσα στο ηλεκτρικό μας σύστημα. Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, οι επιδιωκόμενοι στόχοι για το 2014 αναμένεται να καλυφθούν για τις περισσότερες τεχνολογίες ΑΠΕ πολύ νωρίτερα.
Συγκεκριμένα, για τα αιολικά άδεια εγκατάστασης έχουν 1.461MW, ενώ με σύμβαση αγοραπωλησίας είναι 272 MW. Η επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση του 2010, για τα αιολικά είναι 4.000 MW το 2014 και 7.500 MW για το 2020. Λαμβάνοντας υπόψη την ισχύ των αιολικών με προσφορά σύνδεσης (3.320 MW) και με άδεια παραγωγής (18.432 MW), ο στόχος αναμένεται να υπερκαλυφθεί.
Για τα φωτοβολταϊκά (πλην αγροτικών), με σύμβαση αγοραπωλησίας βρίσκονται 1.048 MW, που αν προστεθούν στην ισχύ που βρίσκεται σήμερα σε λειτουργία προσεγγίζουν τον στόχο του 2020 (1.450 MW). Επιπλέον, με άδεια εγκατάστασης είναι 348,5 MW, με προσφορά σύνδεσης 2.117 MW και με άδεια παραγωγής 1.947 MW.
Σε ό,τι αφορά τα μικρά υδροηλεκτρικά (?15 MW), με σύμβαση αγοραπωλησίας βρίσκονται 22,5 MW, με άδεια εγκατάστασης 66,5 MW, με προσφορά σύνδεσης 161 MW και με άδεια παραγωγής 931 MW. Η επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος, για τη συγκεκριμένη τεχνολογία, είναι 300 MW για το 2014 και 350 MW για το 2020.
Για τη βιομάζα έχει αυξηθεί σημαντικά η ισχύς με σύμβαση αγοραπωλησίας (7,9 MW), αλλά για την επίτευξη των στόχων του 2014 και του 2020, που είναι 200 MW και 350 MW αντίστοιχα, θα πρέπει να επιταχυνθεί η εγκατάσταση της πλειοψηφίας της ισχύος που βρίσκεται σε προγενέστερα στάδια και κυρίως στο στάδιο της άδειας παραγωγής (362 MW).
Νέος γύρος 
Η γεωθερμία, που αναμένεται να ενισχυθεί με τον νέο γύρο παραχωρήσεων δικαιωμάτων έρευνας του ΥΠΕΚΑ, παρουσιάζει μια σταθερή εικόνα για το πρώτο εξάμηνο του 2011 με 8 MW με άδεια παραγωγής και 340 MW αιτήσεις για άδεια παραγωγής. Τέλος, τα ηλιοθερμικά με άδεια παραγωγής είναι 320 MW, με στόχο τα 120 MW για το 2014 και τα 250 MW για το 2020, ενώ στον τομέα των υβριδικών,100 kW βρίσκονται με άδεια εγκατάστασης, 382 MW με άδεια παραγωγής και 1.829 MW με άδεια παραγωγής.
Το ΥΠΕΚΑ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση του προγράμματος για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων στις κτιριακές εγκαταστάσεις (<10kW), που απευθύνεται τόσο στους καταναλωτές όσο και στις επιχειρήσεις. Μέχρι τις 30/6/2011 είχαν υλοποιηθεί 3.351 αιτήματα, που εγχέουν στο σύστημα ισχύ 28,1 MW από μόλις 5,2 MW το 2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου