Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

Αιολική ενέργεια: ξεπέρασε τα 1000ΜW η εγκατεστημένη ισχύς τον Οκτώβριο

Ξεπέρασε τα 1000 MW η εγκατεστημένη ισχύς των αιολικών πάρκων στη χώρα μας τον Οκτώβριο, με 40 MW από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας να προστίθενται στο διασυνδεμένο σύστημα τον Οκτώβριο, σύμφωνα με στοιχεία του ΔΕΣΜΗΕ.
Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Εξπρες» η ισχύς των αιολικών πάρκων στην ηπειρωτική χώρα έφθασε στα 1.003,19 MW από 983 τον Σεπτέμβριο.
Σε ό,τι αφορά τα φωτοβολταϊκά, τον Οκτώβριο τέθηκαν σε λειτουργία πάρκα ισχύος 14,17 MW, με αποτέλεσμα η συνολική εν λειτουργία ισχύς να φθάσει στα 127,87 MW, ενώ η συμβολαιοποιημένη ισχύς έφθασε στα 446 MW από 330 MW τον προηγούμενο μήνα.
Τέλος άνοδος καταγράφηκε στα μικρά υδροηλεκτρικά, των οποίων η εγκατεστημένη ισχύς διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο στα 192,21 MW από 185,12 MW τον Σεπτέμβριο, ενώ αντίθετα στον τομέα της βιομάζας και της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας Yψηλής Aπόδοσης (ΣΗΘΥΑ) δεν προστέθηκε νέα ισχύς για δέκατο συνεχή μήνα.
Ο στόχος του ΥΠΕΚΑ είναι το 2014 να λειτουργούν 4000 MW αιολικών πάρκων και το 2020 να φθάσουν στα 7.500 MW.

Η ανακύκλωση συνεχίζει την ανοδική της πορεία

Σύμφωνα με μελέτη της Hellastat, η ανακύκλωση συνεχίζει την ανοδική της πορεία, με τις προοπτικές για τον κλάδο να διαγράφονται πολύ ευνοικές, ενώ η διαχείριση αποβλήτων βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο, λόγω αλλαγών στο ρυθμιστικό πλαίσιο.
Όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας «Εξπρές», στο κλάδο εντάσσονται διάφορες κατηγορίες εταιρείων, όπως ανακυκλωτές, συλλέκτες και μεταφορείς αποβλήτων, επιχειρήσεις κατασκευής και λειτουργίας περιβαλλοντικών έργων, ΦοΔΣΑ και ΣΣΕΔ.
Βασικό χαρακτηριστικό αποτελεί η διαχείριση των στερεών αποβλήτων μέσω της υγειονομικής ταφής και λιγότερο μέσω των εναλλακτικών τεχνολογιών, οι οποίες ωστόσο είναι περιβαλλοντικά πιο αποδεκτές.
Η εδαφική διάθεση το 2008 απέσπασε μερίδιο 77 % (έναντι 40% στην Ε.Ε.).
Μετά, ακολούθησε η ανακύκλωση με 21% (κοντά στο κοινοτικό μέσο όρο) και η κομποστοποίηση με 2% (έναντι 17% στην Ε.Ε.).
Η θερμική επεξεργασία αποβλήτων δεν εφαρμόζεται στη χώρα (έναντι 20% στην Ε.Ε.).
Οι Φορείς Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων – ΦοΔΣΑ, έχουν την ευθύνη υλοποίησης του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων – ΕΣΔΑ (π.χ. Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων – ΧΥΤΑ, μονάδες κομποστοποίησης, Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων κ.ά.) και στις αρμοδιότητές τους εμπίπτουν τόσο η χωροθέτηση των έργων όσο και η επιλογή της τεχνολογίας.
Τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης- ΣΣΕΔ, τα οποία έχουν ρόλο οργάνωσης και συντονισμού, συνεχίζουν την αναπτυξιακή τους δράση.
Την περίοδο 2007-2009 η ανακύκλωση υλικών συσκευασίας αυξήθηκε κατά 25,5%, η συλλογή μπαταριών (ανακυκλώνονται στο εξωτερικό) με ρυθμό 42,3%, των συσσωρευτών κατά 85,8% και των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) κατά 120,4%.
Από την εν λόγω μελέτη προκύπτει ότι ι προοπτικές του κλάδου διαγράφονται ευνοϊκές με βασικό κινητήριο μοχλό το νομοθετικό πλαίσιο, όπως αυτό διαμορφώνεται σε επίπεδο Ε.Ε., κυρίως διότι θέτει συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους και χρονοδιαγράμματα σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων, δεσμεύοντας τα κράτη – μέλη.
Η λειτουργία των εταιρειών ευνοείται από τη χρηματοδότηση από εθνικά και κοινοτικά κονδύλια, που διευκολύνουν την υλοποίηση έργων προστασίας περιβάλλοντος και διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Οδηγός για εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών από την ΕΛΕΤΑΕΝ

Συνοπτικό Οδηγό για το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης και εγκατάστασης μικρών ανεμογεννητριών εξέδωσε η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ).
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛΕΤΑΕΝ, οι μικρές ανεμογεννήτριες, και ειδικά αυτές που εγκαθίστανται σε γήπεδα ή αγροτικές γαίες, που είναι ο φυσικός χώρος τους, μπορούν να επιτελέσουν σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή πολιτική, προσφέροντας πολλαπλασιαστικά οφέλη, όπως, μεταξύ άλλων, τη διάχυση της ανάπτυξης, τη διεύρυνση της κοινωνικής αποδοχής των ΑΠΕ και την κοινωνική συνοχή.
Ο οδηγός της ΕΛΕΤΑΕΝ περιλαμβάνει συνοπτικές οδηγίες για επενδυτές που ενδιαφέρονται για άλλες εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως τα φωτοβολταϊκά.
Ο Οδηγός της ΕΛΕΤΑΕΝ παρουσιάζει αυστηρά το θεσμικό πλαίσιο και όχι συγκεκριμένα προϊόντα ή προμηθευτές.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Οδηγός περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποκεφάλαια:
-Περιβαλλοντική αδειοδότηση,
- Λοιπές βασικές άδειες,
- Τιμολόγηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας,
- Γνωμοδοτούσες υπηρεσίες και φορείς,
- Σύμβαση σύνδεσης,
- Σύμβαση πώλησης και αγοράς της ενέργειας και
- Χρήσιμες διευθύνσεις.
Η ΕΛΕΤΑΕΝ έχει γίνει δέκτης πολλών ερωτημάτων το τελευταίο διάστημα σχετικά με τη δυνατότητα εγκατάστασης μικρών ανεμογεννητριών.

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Στην Προκήρυξη Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση του Δικαιώματος Έρευνας Γεωθερμικού Δυναμικού Δημόσιου Μεταλλευτικού χώρου σε τέσσερεις μη ερευνημένες περιοχές της Ελλάδας (Δέλτα ποταμού Νέστου, Δέλτα Έβρου, Σαμοθράκη και νότια Χίος) προχωρεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος, μετά και την επιτυχή ολοκλήρωση της Δημόσιας Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης.
Μετά την απόφαση του ΥΠΕΚΑ, με την οποία καταργείται το όριο των 20Mw για το 2014 και των 120Mw για το 2020, απελευθερώνεται η συμμετοχή της Γεωθερμικής Ηλεκτροπαραγωγής στο ενεργειακό μείγμα της χώρας.
Η Υπουργός ΠΕΚΑ δήλωσε ότι «με τη συγκεκριμένη απόφαση καταδεικνύεται η υψηλή προτεραιότητα που δίνει το ΥΠΕΚΑ στην αξιοποίηση αυτής της πολύ σημαντικής μορφής πράσινης ενέργειας, η οποία μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μοχλό ανάπτυξης και ελπιδοφόρο πεδίο προσέλκυσης επενδύσεων».
«Δημιουργούμε θετικές συνθήκες για την προσέλκυση μεγάλων εταιρειών του ειδικού αυτού ενεργειακού τομέα» δήλωσε ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ.
Όπως υπογράμμισε ο κ. Μανιάτης, «οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής βασισμένες στη γεωθερμία είναι διαθέσιμες όλο το 24ωρο, δηλαδή -σε αντίθεση με όλες τις άλλες ανανεώσιμες μορφές ενέργειας- λειτουργούν ως μονάδες βάσης του ηλεκτρικού συστήματος και μπορούν να αντικαταστήσουν συμβατικές θερμικές μονάδες και κυρίως όσες είναι μεγάλης ηλικίας και εξαιρετικά ρυπογόνες.
Συγκριτικό πλεονέκτημα των γεωθερμικών μονάδων στην Ελλάδα αποτελεί και το φθηνό για καταναλωτές κόστος λειτουργίας – τιμολόγησης τους, που ανέρχεται σε μόλις 99,45 Ευρώ ανά Mwh, όταν π.χ στη Γερμανία εξαιτίας του μεγαλύτερου βάθους εντοπισμού των ρευστών η αντίστοιχη τιμή φθάνει στο ύψος των 200 ευρώ ανά Mwh».
Στις τέσσερεις προσφερόμενες προς έρευνα-μίσθωση περιοχές, όπου σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ύπαρξης πλούσιων γεωθερμικών πεδίων, θα επενδυθούν σε πρώτη φάση 40 – 50 εκατ. ευρώ.
Εφόσον, όπως αναμένεται, τα αποτελέσματα των ερευνών αποβούν θετικά, η αξία της εγκατάστασης μονάδων ηλεκτροπαραγωγής θα ανέλθει συνολικά σε τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ.
Στην Ελλάδα, το γεωθερμικό δυναμικό υψηλών θερμοκρασιών εντοπίζεται σε βάθη 1000 έως 2000 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της γης.
Σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, όπως π.χ. στη Γερμανία, θεωρούνται οικονομικά αποδοτικές ακόμα και μονάδες που αξιοποιούν ρευστά τα οποία εντοπίζονται σε βάθη έως και 3500 μέτρων.
Σημειώνεται επίσης ότι, η βιώσιμη αξιοποίηση ενός γεωθερμικού ρευστού επιτυγχάνεται όταν πραγματοποιείται πολλαπλή χρήση του, δηλαδή ηλεκτροπαραγωγή και θερμικές χρήσεις (τηλεθέρμανση, αφαλάτωση, θερμοκήπια κ.α), κάτι που αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για τα πεδία της χώρας μας.

«Εξοικονομώ κατ΄ Οίκον»: 4 τράπεζες θα συνεργαστούν στο πρόγραμμα

Τέσσερις τράπεζες πρόκειται να συνεργαστούν στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον» που αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών με την τοποθέτηση κουφωμάτων, διπλών τζαμιών κ.λπ., όπως ανακοίνωσε το ΤΕΜΠΜΕ.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ημερησία», οι τέσσερις τράπεζες είναι Εθνική, η Eurobank, η Πειραιώς και η Alpha Bank.
Όταν ξεκινήσει το εν λόγω πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε μία από τις τέσσερις αυτές τράπεζες, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, το επιτόκιο των δανείων που θα χορηγήσουν οι τράπεζες θα κυμανθεί μαζί με την επιδότηση γύρω στο 4,93%.
Για την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος έχει συσταθεί ειδικό Ταμείο Χαρτοφυλακίου το «Ταμείο Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ελληνικό δημόσιο, μέσω του ΕΣΠΑ με το ποσό των 241 εκατ. ευρώ.
Στο Ταμείο, συνεπενδύουν οι τράπεζες με ποσό περίπου 400 εκατ. ευρώ.
Από το σύνολο των 640 εκατ. ευρώ, τα 600 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στην εγχώρια αγορά με τη μορφή δανείων με ευνοϊκούς όρους.
Ενώ, τα υπόλοιπα 40 εκατ. ευρώ θα δοθούν ως κίνητρο με τη μορφή επιδότησης επιτοκίου για δάνεια σε ιδιοκτήτες κατοικιών χαμηλού εισοδήματος.
Επίσης, μέσω ΕΣΠΑ θα διατεθούν άλλα 155 εκατ. ευρώ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την επιχορήγηση του κόστους της επένδυσης, καθώς και για την κάλυψη του κόστους των ενεργειακών επιθεωρητών.
Οι δικαιούχοι χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

-Ιδιοκτήτες κατοικιών με ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 15.000 ευρώ ή τις 20.000 ευρώ αντιστοίχως .
Στην εν λόγω κατηγορία προβλέπεται η χορήγηση άτοκου δανείου και επιχορήγηση 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
-Ιδιοκτήτες κατοικιών με ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα από 15.000 ως 30.000 ευρώ ή από 25.000-50.000 ευρώ αντίστοιχα.
Οι δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν χαμηλότοκο δάνειο και επιπλέον επιχορήγηση για το 15% του προϋπολογισμού.
-Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι 45.000 ευρώ ή 65.000 ευρώ.
Οι δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν μόνον χαμηλότοκο δάνειο.

Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2010

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ


  • 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΑΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Η
  • ΕΤΗΣΙΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΩΣ 7500 EURO
  • Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΣΑΣ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΩΡΕΑΝ Η ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΙΑΣ!
ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ MAIL:SUNRESOURCES@YAHOO.GR