Δευτέρα, 27 Δεκεμβρίου 2010

Χρήσιμος Οδηγός για τα Φωτοβολταϊκά στις Στέγες (Μέρος 2ο)

Πρόσφατα δημοσιεύσαμε το πρώτο μέρος του οδηγού για τα φωτοβολταϊκά στις στέγες. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε.
Χρειάζεται κάποια ειδική άδεια;
Όχι. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση «Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου  εριοχών, και σε οικισμούς» (25-8-2010) δεν χρειάζεται πλέον ούτε η άδεια εργασιών μικρής κλίμακας από την Πολεοδομία, όπως ίσχυε μέχρι πρότινος. Απλώς γνωστοποιείτε την έναρξη εργασιών στη ΔΕΗ όταν καταθέτετε εκεί φάκελο για σύνδεση του συστήματός σας με το δίκτυο.

Υπάρχουν πολεοδομικοί όροι που πρέπει να τηρούνται;

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών πάνω από την απόληξη του κλιμακοστασίου και του φρεατίου ανελκυστήρα. Η διάταξη των φωτοβολταϊκών πλαισίων δεν θα πρέπει να δημιουργεί χώρο κύριας ή βοηθητικής χρήσης ή ημιυπαίθριο. Σε περίπτωση ορόφου σε υποχώρηση, οι εγκαταστάσεις αυτές θα περιορίζονται στο περίγραμμα του ορόφου. Σε περίπτωση τοποθέτησης των φωτοβολταϊκών σε υπάρχουσα στέγη, θα πρέπει αυτή να γίνεται εντός του περιγράμματος της στέγης ακολουθώντας την κλίση της. Αν τα φωτοβολταϊκά τοποθετούνται σε δώμα, θα πρέπει η απόσταση από το στηθαίο του δώματος να είναι κατ’ ελάχιστο μισό μέτρο για λόγους ασφαλείας.
Τι βήματα πρέπει να κάνω;
1. Ελάτε σε επαφή με μία εταιρία που θα σας προμηθεύσει τον εξοπλισμό και θα κάνει την εγκατάσταση για να αποφασίσετε τι σύστημα θα επιλέξετε τελικά και πως θα εγκατασταθεί.
2. Με τη βοήθεια της εταιρίας-εγκαταστάτη, κάνετε αίτηση στην τοπική μονάδα Δικτύου της ΔΕΗ (Περιοχή) στην οποία γνωστοποιείτε και την έναρξη εργασιών, υπογράφοντας εσείς και ο υπεύθυνος για την εγκατάσταση μηχανικός. Η ΔΕΗ εξετάζει το αίτημα και προβαίνει εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή της αίτησης στην έγγραφη διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης, η οποία περιλαμβάνει την περιγραφή και τη δαπάνη των έργων σύνδεσης και ισχύει για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της. Αφού κάνετε αποδεκτή την προσφορά όρων σύνδεσης, υπογράφετε τη σύμβαση καταβάλλοντας τη σχετική δαπάνη στην Περιοχή ΔΕΗ. Η ΔΕΗ κατασκευάζει τα έργα σύνδεσης εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα Δικτύου (πέραν της εγκατάστασης νέου μετρητή).
3. Υποβάλετε αίτηση κατάρτισης της Σύμβασης Συμψηφισμού στην τοπική υπηρεσία Εμπορίας της ΔΕΗ, ή στα γραφεία άλλου προμηθευτή (εφόσον η ΔΕΗ δεν είναι ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας για τον συγκεκριμένο μετρητή κατανάλωσης με
τον οποίο θα γίνεται συμψηφισμός). Η Σύμβαση υπογράφεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.
4. Υποβάλετε αίτηση ενεργοποίησης της σύνδεσης στην Περιοχή ΔΕΗ. Η ΔΕΗ σας ειδοποιεί τηλεφωνικά για τον ορισμό της ημερομηνίας διενέργειας του ελέγχου της εγκατάστασης. Η ενεργοποίηση της σύνδεσης γίνεται αμέσως μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου.
Τι χώρο θα χρειαστώ;
Εξαρτάται αν η εγκατάσταση θα γίνει σε δώμα ή σε κεραμοσκεπή. Κατ’ αρχήν ο χώρος θα πρέπει να είναι ασκίαστος και, ει δυνατόν, τα φωτοβολταϊκά θα πρέπει να βλέπουν το νότο και να έχουν μια κλίση κοντά στις 30 μοίρες (για δώματα). Αν δεν συμβαίνει αυτό (αν δηλαδή η στέγη σας σκιάζεται ή ο προσανατολισμός της δεν είναι νότιος), το φωτοβολταϊκό σας θα έχει μειωμένη απόδοση, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι δεν είναι βιώσιμη οικονομικά η επένδυσή σας. Το πόσα τετραγωνικά μέτρα χρειάζεστε, εξαρτάται από το χώρο εγκατάστασης (δώμα ή κεκλιμένη στέγη) και από την τεχνολογία των φωτοβολταϊκών που θα επιλέξετε (κρυσταλλικά ή thin-film). Σε ένα δώμα, για παράδειγμα, θα χρειαστείτε χοντρικά περί τα 12-15 τετραγωνικά μέτρα για κάθε κιλοβάτ, ενώ σε μια κεραμοσκεπή 7-10 τ.μ. (για κρυσταλλικά πλαίσια). Η εταιρία που θα σας προμηθεύσει τον εξοπλισμό θα σας υπολογίσει ακριβώς το χώρο που χρειάζεστε.
Τι εξοπλισμός χρειάζεται;
Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια (φωτοβολταϊκή γεννήτρια που ακουμπά σε κάποια μεταλλική βάση στήριξης), και τον αντιστροφέα (inverter) που μετατρέπει το συνεχές ρεύμα που παράγουν τα φωτοβολταϊκά σε εναλλασσόμενο της ίδιας ποιότητας με το ρεύμα της ΔΕΗ. Το ρεύμα αυτό περνά από ένα μετρητή και διοχετεύεται στο δίκτυο.

Πόσα κιλοβάτ χρειάζομαι για το σπίτι μου;

Δεδομένου ότι πουλάτε όλη την παραγόμενη ενέργεια στο δίκτυο και συνεχίζετε να αγοράζετε από τη ΔΕΗ, η ερώτηση αυτή δεν έχει νόημα. Το πόσα κιλοβάτ θα βάλετε, εξαρτάται μόνο από δύο παράγοντες:
1. Πόσο χωράει η στέγη σας, και
2. Πόσα χρήματα θέλετε να ξοδέψετε
Πόση ενέργεια παράγει ένα φωτοβολταϊκό;
Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο είναι εξαιρετικά προβλέψιμη. Αυτό που ενδιαφέρει, είναι πόσες κιλοβατώρες θα σας δώσει το σύστημά σας σε ετήσια βάση. Σε γενικές γραμμές, ένα φωτοβολταϊκό σύστημα στην Ελλάδα παράγει κατά μέσο όρο ετησίως περί τις 1.150-1.450 κιλοβατώρες ανά εγκατεστημένο κιλοβάτ (kWh/kWp ανά έτος). Προφανώς στις νότιες και πιο ηλιόλουστες περιοχές της χώρας ένα φωτοβολταϊκό παράγει περισσότερο ηλιακό ηλεκτρισμό απ’ ότι στις βόρειες.
Πόσα χρήματαθα χρειαστώ;
Εξαρτάται από το τι σύστημα θα βάλετε και που. Χοντρικά, ένα φωτοβολταϊκό κοστίζει όσο και ένα αυτοκίνητο (π.χ. ένα φωτοβολταϊκό ισχύος 2 κιλοβάτ κοστίζει όσο και ένα φθηνό αυτοκίνητο μικρού κυβισμού, ενώ ένα μεγαλύτερο σύστημα των 5-10 κιλοβάτ όσο ένα αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού). Μόνο που ενώ το αυτοκίνητο έχει συνεχώς έξοδα για τα επόμενα χρόνια, το φωτοβολταϊκό, αντίθετα, έχει έσοδα και σας αποφέρει και κέρδη. Κι ενώ το αυτοκίνητο μετά βίας θα βγάλει τη δεκαετία, το φωτοβολταϊκό θα αντέξει και θα σας αποφέρει κέρδη για πάνω από 25 χρόνια. Σε αντίθεση με τα περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες που καταναλώνουμε, το κόστος των φωτοβολταϊκών πέφτει διαχρονικά. Η νέα νομοθεσία δίνει κίνητρα ώστε, σε κάθε περίπτωση, να κάνετε απόσβεση του συστήματος σας και να έχετε και ένα λογικό κέρδος. Δεν είναι ανάγκη να βάλετε όλο το ποσό από την τσέπη σας. Μπορείτε να καλύψετε ένα μικρό μόνο μέρος της δαπάνης και το υπόλοιπο να το καλύψετε με δάνειο από κάποια τράπεζα. Οι περισσότερες τράπεζες πλέον καλύπτουν έως και το 100% της αξίας του φωτοβολταϊκού με ιδιαίτερα ευνοϊκά επιτόκια. Σε κάθε περίπτωση, οι αποδόσεις που θα έχετε από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών θα είναι καλύτερες απ’ ότι αν βάζατε αυτά τα χρήματα σε κάποιο προθεσμιακό λογαριασμό ή τα επενδύατε σε ομόλογα ή στο χρηματιστήριο. Και σκεφτείτε ότι οι αποδόσεις αυτές είναι σταθερές και εγγυημένες για μια 25ετία!
- Ο οδηγός αυτός συντάχτηκε από τη Greenpeace με την πολύτιμη συμβολή του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ, www.helapco.gr) και φορέων της αγοράς που παρείχαν τεχνικές και οικονομικές πληροφορίες.

Χρήσιμος Οδηγός για τα Φωτοβολταϊκά στις Στέγες (Μέρος 1ο)

Από 1η Ιουλίου 2009 ισχύει ένα ειδικό πρόγραμμα για την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων στον οικιακό-κτιριακό τομέα. Με το πρόγραμμα αυτό δίνονται κίνητρα με τη μορφή ενίσχυσης της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας, ώστε ο οικιακός καταναλωτής ή μία μικρή επιχείρηση να κάνουν απόσβεση του συστήματος που εγκατέστησαν και να έχουν ένα λογικό κέρδος για τις υπηρεσίες (ενεργειακές και περιβαλλοντικές) που παρέχουν στο δίκτυο.
Γιατί να εγκαταστήσω φωτοβολταϊκά;
Γιατί είναι η πιο καθαρή ενεργειακή τεχνολογία, γιατί βοηθάτε το περιβάλλον, το ηλεκτρικό δίκτυο, την ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια της χώρας, την τοπική ανάπτυξη και γιατί συμφέρει πλέον οικονομικά. Με τα νέα κίνητρα που παρέχονται, όχι μόνο θα κάνετε απόσβεση του συστήματος που θα εγκαταστήσετε, αλλά θα έχετε και οικονομικό όφελος.

Τα φωτοβολταϊκά εγγυώνται:

• μηδενική ρύπανση
• αθόρυβη λειτουργία
• αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής (που φθάνει τα 30 χρόνια)
• ελάχιστη συντήρηση
Κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από φωτοβολταϊκά, και άρα όχι από συμβατικά ρυπογόνα καύσιμα, συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης ενός περίπου κιλού διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Ένα τυπικό φωτοβολταϊκό σύστημα του ενός κιλοβάτ (kWp), αποτρέπει κάθε χρόνο την έκλυση 1,3 τόνων διοξειδίου του άνθρακα, όσο δηλαδή θα απορροφούσαν δύο στρέμματα δάσους (ή αντίστοιχα 100 δέντρα). Για να παραχθεί η ίδια ηλεκτρική ενέργεια με πετρέλαιο, απαιτούνται 2,2 βαρέλια πετρελαίου κάθε χρόνο.
Από περιβαλλοντική άποψη, αποφεύγοντας 1,3 τόνους διοξειδίου του άνθρακα ετησίως είναι σαν να κάνει ένα μέσο αυτοκίνητο 7.000 χιλιόμετρα λιγότερα κάθε χρόνο. Επιπλέον, έχουμε λιγότερες εκπομπές άλλων επικίνδυνων ρύπων (όπως τα αιωρούμενα μικροσωματίδια, τα οξείδια του αζώτου, οι ενώσεις του θείου, κ.λπ). Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα πυροδοτούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και αλλάζουν το κλίμα της Γης, ενώ η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον.

Ποιους αφορά το πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε κτίρια;

Αφορά οικιακούς καταναλωτές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που επιθυμούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά ισχύος έως 10 κιλοβάτ (KWp) στο δώμα ή τη στέγη νομίμως υφισταμένου κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων στεγάστρων βεραντών, προσόψεων και σκιάστρων, καθώς και βοηθητικών χώρων του κτιρίου, όπως αποθήκες και χώροι στάθμευσης. Για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα.
Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν επίσης τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα. Το δικαίωμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος σε κτίριο ιδιοκτησίας Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, τη χρήση του οποίου έχει αναλάβει διαχειριστής (π.χ. σχολική επιτροπή), παρέχεται στον διαχειριστή, μετά από συναίνεση του κυρίου του κτιρίου.
Τι σημαίνει πρακτικά “πολύ μικρή επιχείρηση”;
Πολύ μικρή επιχείρηση είναι αυτή που απασχολεί έως 10 άτομα και έχει κύκλο εργασιών και σύνολο ενεργητικού έως 2 εκατ. € ετησίως.

Το πρόγραμμα ισχύει σε όλη την επικράτεια;

Ναι, από τον Σεπτέμβριο του 2010, το Πρόγραμμα αφορά όλη την Επικράτεια. Ως μέγιστη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων στο πλαίσιο του Προγράμματος ορίζεται, για την ηπειρωτική χώρα, τα Διασυνδεδεμένα με το Σύστημα νησιά και την Κρήτη τα 10 kWp και για τα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά τα 5 kWp.

Μένω σε πολυκατοικία. Μπορώ να εγκαταστήσω φωτοβολταϊκό;

Ναι. Στην περίπτωση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτιρίου (ταράτσα), επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός και μόνο συστήματος και τότε πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω όροι. Είτε να συμφωνήσουν εγγράφως οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες, είτε το φωτοβολταϊκό να εγκατασταθεί εξ ονόματος όλων των ιδιοκτητών (τους οποίους στην περίπτωση αυτή εκπροσωπεί ο διαχειριστής). Αν η ταράτσα είναι κοινόκτητη και οι κύριοι του χώρου αυτού θέλουν να την παραχωρήσουν σε κάποιο άλλο ιδιοκτήτη του κτιρίου που δεν έχει δικαιώματα στην ταράτσα, μπορούν να το κάνουν. Αν το σύστημα μπει σε στέγαστρο βεράντας διαμερίσματος, προφανώς μπορούν να μπουν περισσότερα συστήματα σε μια πολυκατοικία.

Θα πουλάω όλο το ηλιακό ρεύμα που παράγω στη ΔΕΗ ή μόνο την περίσσεια;

Όλη η παραγόμενη από το φωτοβολταϊκό ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ και πληρώνεστε γι’ αυτή με 55 λεπτά την κιλοβατώρα (0,55 €/kWh), τιμή που είναι εγγυημένη για 25 χρόνια. Εσείς συνεχίζετε να αγοράζετε ρεύμα από τη ΔΕΗ και να το πληρώνετε στην τιμή που το πληρώνετε και σήμερα (περίπου 10-12 λεπτά την κιλοβατώρα).
Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η ΔΕΗ θα εγκαταστήσει ένα νέο μετρητή για να καταγράφει την παραγόμενη ενέργεια. Αν, για παράδειγμα, στο δίμηνο το φωτοβολταϊκό σας παράγει ηλεκτρική ενέργεια αξίας 250 € και καταναλώνετε ενέργεια αξίας 100 €, θα σας έρθει πιστωτικός λογαριασμός 150 €, ποσό που θα καταθέσει η ΔΕΗ στον τραπεζικό σας λογαριασμό.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να ενταχθώ στο καθεστώς κινήτρων;

Τρεις είναι οι προϋποθέσεις:
1. Να έχετε μετρητή της ΔΕΗ στο όνομά σας (ή στον κοινόχρηστο λογαριασμό της πολυκατοικίας αν επιλεγεί η συλλογική εγκατάσταση).
2. Αν είστε οικιακός καταναλωτής, να καλύπτετε μέρος των αναγκών σας σε ζεστό νερό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (π.χ. ηλιακό θερμοσίφωνα, βιομάζα, γεωθερμική αντλία θερμότητας), και
3. Αν είστε επιχείρηση, να μην έχετε πάρει κάποια άλλη επιδότηση για το φωτοβολταϊκό από εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα.
Αν είμαι οικιακός καταναλωτής, πρέπει να ανοίξω βιβλία στην εφορία;
Όχι. Ο οικιακός μικροπαραγωγός ηλιακού ηλεκτρισμού δεν θεωρείται πια επιτηδευματίας, με άλλα λόγια απαλλάσσεται από το άνοιγμα βιβλίων στην εφορία. Όπως αναφέρει η σχετική κοινή υπουργική απόφαση, “δεν υφίστανται για τον κύριο του φωτοβολταϊκού συστήματος φορολογικές υποχρεώσεις για τη διάθεση της ενέργειας αυτής στο δίκτυο”. Με άλλα λόγια, τα όποια έσοδα έχετε από την πώληση της ενέργειας δεν φορολογούνται.

Η απαλλαγή από τη φορολόγηση των εσόδων ισχύει και για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις;

Ναι, με την προϋπόθεση ότι τα κέρδη εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού. Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους, ισχύει η τρέχουσα φορολογία για τα κέρδη που διανέμονται.
- Ο οδηγός αυτός συντάχτηκε από τη Greenpeace με την πολύτιμη συμβολή του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ, www.helapco.gr) και φορέων της αγοράς που παρείχαν τεχνικές και οικονομικές πληροφορίες.

Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ

Ποικιλία φωτοβολταϊκών πάνελς
Μεγάλη ποικιλία φωτοβολταϊκών πάνελς μπορούν να βρουν σήμερα οι αγοραστές στην Ελληνική αγορά, ώστε να μπορούν να επιλέξουν πιο εύκολα και η επένδυση τους να είναι στα μέτρα τους ανάλογα με τα κεφάλαια που διαθέτουν.
Μικρή απόκλιση προς τα κάτω παρουσιάζουν τα κινέζικης προέλευσης πάνελς, αλλά οι διαφορές δεν είναι τόσο μεγάλες για να παρακινήσουν τους αγοραστές να τα επιλέξουν. Δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι πρόκειται για μία επένδυση 25 ετών και με τιμή 0,55€.

Πάνελ Χώρα Προέλευσης Ισχύς / Πάνελ Τελική Τιμή
(με Φ.Π.Α.)
ανά 10kW
Περιλαμβάνονται:
Inverters
Καλωδιώσεις
Εγκατάσταση
Sovello Γερμανία 205 wp 42.250 € ΝΑΙ
Sunrise SR-235P6 Κίνα 235 wp 43.148 € ΝΑΙ
CentrosolarS-Professional Γερμανία 235 wp 44.206 € ΝΑΙ
Schott Γερμανία 230 wp 39.950 € ΝΑΙ
Isofoton Ισπανία 215 - 230 wp 47.662 € ΝΑΙ
Photowatt Γαλλία 155 - 175 wp 48.880 € ΝΑΙ
Solon Γερμανία 200 - 225 wp 50.725 € ΝΑΙ
Biaodi Κίνα 235 wp 35.055 € ΝΑΙ
Dasol Κίνα 235 wp 35.055 € ΝΑΙ
Solyndra Αμερική 165 - 185 wp 43.665 € ΝΑΙ
Schuco Γερμανία 230 - 235 wp 40.590 € ΝΑΙ
Amerisolar Αμερική 235 wp 37.392 € ΝΑΙ
Sanyo Ιαπωνία 235 wp 48.585 € ΝΑΙ

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010

ΤΥΠΟΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

Τύποι φωτοβολταϊκών στοιχείων

 Μονοκρυσταλλικού Πυριτίου πλαίσια (στοιχεία)


Κατασκευάζονται από κυψέλες που έχουν κοπεί από ένα κυλινδρικό κρύσταλλο πυριτίου. Αποτελούν τα πιο αποδοτικά φωτοβολταϊκά με αποδόσεις της τάξεως του 15%. Η κατασκευή τους όμως είναι πιο πολύπλοκη γιατί απαιτεί την κατασκευής του μονοκρυσταλλικού πυριτίου με αποτέλεσμα το υψηλότερο κόστος κατασκευής.


 Πολυκρυσταλλικού Πυριτίου πλαίσια (στοιχεία)


Τα πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά κατασκευάζονται από ράβδους λιωμένου και επανακρυσταλλομένου πυριτίου. Για την παραγωγή τους οι ράβδοι του πυριτίου κόβονται σε λεπτά τμήματα από τα οποία κατασκευάζεται η κυωέλη του φωτοβολταϊκού. Η διαδικασία κατασκευής τους είναι απλούστερη από εκείνη των μονοκρυσταλλικών φωτοβολταϊκών με αποτέλεσμα το φθηνότερο κόστος παραγωγής. Παρουσιάζουν όμως σε γενικές γραμμές μικρότερη απόδοση της τάξεως του 12%.
 


  Αμορφου Πυριτίου πλαίσια (στοιχεία)


Τα φωτοβολταϊκά αυτής της κατηγορίας αποτελούνται από ένα λεπτό στρώμα πυριτίου που έχει εναποτεθεί ομοιόμορφα σε κατάλληλο υπόβαθρο. Σαν υπόβαθρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια μεγάλη γκάμα υλικών από δύσκαμπτα μέχρι ελαστικά με αποτέλεσμα να βρίσκει μεγαλύτερο εύρος εφαρμογών, ιδιαίτερα σε καμπύλες ή εύκαμπτες επιφάνειες. Ενώ το άμορφο πυρίτιο παρουσιάζει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην απορρόφηση του φωτός, εντούτοις η φωτοβολταϊκή απόδοση του είναι του μικρότερη των κρυσταλλικών, περίπου 6%. Το φθηνό όμως κόστος κατασκευής τους τα κάνει ιδανικά σε εφαρμογές όπου δεν απαιτείται υψηλή απόδοση.

  Αλλα είδη

Μια σειρά από νέα υλικά που μπορούν να παραχθούν με φθηνότερες διαδικασίες από το κρυσταλλικό πυρίτιο όπως το CdTe και το CIS έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται σε φωτοβολταϊκά συστήματα.

Πηγή "Energy Efficiency and Renewable Energy

Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2010

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΙΚΙΑΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΩΣ 10KW

http://www.cres.gr/kape/PV_INFO_1.pdf

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΜΑΣ...

Το μέσο κτίριο στην Ελλάδα καλύπτει τις ανάγκες σε θέρμανση με κάποιο λέβητα πετρελαίου και τις υπόλοιπες ενεργειακές ανάγκες (συμπεριλαμβανομένης της ψύξης) με ηλεκτρισμό από το δίκτυο της ΔΕΗ. Αν αναλογιστεί κανείς ότι ο ένας στους δύο λέβητες δε συντηρείται καν σωστά και ότι το 90% περίπου του ηλεκτρισμού στην Ελλάδα παράγεται από ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα όπως ο λιγνίτης και το πετρέλαιο, θα καταλάβει γιατί ο κτιριακός τομέας συμβάλλει τόσο πολύ στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
Ευτυχώς όμως, τα πράγματα αλλάζουν. Η τεχνολογία έχει κάνει άλματα και ο καταναλωτής έχει σήμερα μία πλειάδα επιλογών για την κάλυψη των ενεργειακών του αναγκών. Οι επιλογές αυτές:
 • είναι αποκεντρωμένες (μπορούν δηλαδή να εφαρμοστούν στο επίπεδο της κατοικίας ή της επιχείρησης)
 • είναι εύκολες στη χρήση
 • είναι φιλικές προς το περιβάλλον
 • είναι (τις περισσότερες φορές) ή μπορούν να γίνουν οικονομικά αποδοτικές
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επίπεδο κατοικίας ή επιχείρησης περιλαμβάνουν τις εξής τεχνολογίες:
 1. Βιομάζα για θέρμανση
 2. Γεωθερμία για θέρμανση
 3. Ηλιακά συστήματα για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό
 4. Φωτοβολταϊκά συστήματα για παραγωγή ηλιακού ηλεκτρισμού

Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ BLOG


ΔΩΡΕΑΝ Η OIKONOMIKH KAI TEXNIKH ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ EMAIL: sunresources@yahoo.gr

Φωτοβολταικά σε εκκλησία στο Κιλκίς

Περιβάλλον- Ενέργεια – Οικολογία.
Πρόβλημα ηλεκτροδότησης αντιμετωπίζει το εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής Παλαιάς Επταλόφου (Τάουτλης), το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 7 χλμ από τον πιο κοντινό οικισμό του Κιλκίς.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Εξπρές», λόγω της μεγάλης απόστασης η ΔΕΗ έκρινε ασύμφορη την επέκταση του δικτύου της για να το ηλεκτροδοτήσει.
Οι νέοι της περιοχής που δημιούργησαν τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ακρίτες Επταλόφου», αναζητώντας μια λύση για την ηλεκτροδότηση και τη φωταγώγηση της εκκλησίας, αποφάσισαν να πρωτοτυπήσουν.
Κίνησαν τις διαδικασίες και με τη βοήθεια του κόσμου, της εκκλησίας και της νομαρχίας Κιλκίς, κατάφερνα να ολοκληρώσουν τις εργασίες εγκατάστασης φωτοβολταικών συστημάτων στην εκκλησία.
Ο πρόεδρος των «Ακριτών Επταλόφου», Νίκος Αμοιρίδης δήλωσε ότι «Ξεκινήσαμε κάτι που οι εκάστοτε κυβερνήσεις υπόσχονται να κάνουν πράξη. Στους τοπικούς πολιτικούς που δεν γνωρίζουν καλά το σύλλογό μας, τα σχέδιά μας φάνηκαν σαν άπιαστο όνειρο. Δεν μας πίστεψαν, όμως τελικά τα καταφέραμε».
«Αρχικά ξεκινήσαμε να αναζητούμε μέσω του διαδικτύου, εταιρείες από τις οποίες θα έπρεπε να προμηθευτούμε τα φωτοβολταϊκά πάνελ.
Μετά από τις απαραίτητες συνεννοήσεις παραγγείλαμε τα πάνελ από τη Γερμανία, τα οποία μεταφέρθηκαν στην περιοχή μας και τοποθετήθηκαν. Το όλο εγχείρημα δεν ξεπέρασε τις έξι χιλιάδες ευρώ, ποσό που καλύφθηκε χάρη στην ανταπόκριση του κόσμου που αγκάλιασε την πρωτοβουλία μας με ενθουσιασμό.
‘Άλλωστε το μεράκι και ο ενθουσιασμός είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των μελών του πολιτιστικού συλλόγου που αποτελείται στην πλειοψηφία του από νέους ανθρώπους. Εγώ είμαι 37 χρονών και είμαι ο μεγαλύτερος», επισήμανε ο κ. Αμοιρίδης.
Το μόνο που απομένει πλέον είναι η συντήρηση του ηλεκτρολογικού πίνακα και η αντικατάσταση των λαμπτήρων του ναού με νέους λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας.
Για το econews
Λειτουργία
Γεωθερμία Εδάφους και υπόγειων υδάτων

Αντλίες θερμότητας Μέθοδος Εδάφους - Νερού
Η θερμοκρασία του εδάφους στα 100 μ. είναι σταθερή, στους 15 βαθμούς κελσίου, όλο το χρόνο.

Οι γεωεναλλάκτες συλλέγουν την θερμοκρασία του εδάφους και την μεταφέρουν στην αντλία θερμότητας. Η κατοικία/το κτίριο σας θερμαίνεται το χειμώνα και ψύχεται το καλοκαίρι, ενώ έχετε ταυτοχρόνως ζεστό νερό, όλο το χρόνο.

Η τεχνογνωσία στα συστήματα αυτά, εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια χρήσης της επένδυσης (πάνω από 100 έτη).Αντλίες Θερμότητας Μέθοδος Νερού - Νερού
Όταν ο υδροφόρος ορίζοντας ευρίσκεται σε μικρότερο βάθος από τα 100 μ., τότε χρησιμοποιούνται τα υπόγεια ύδατα ως πηγές θερμοκρασίας, αντί για το έδαφος.

Το παραπάνω σύστημα ενδείκνυται και σε περιοχές που είναι κοντά στη θάλασσα.

Η Μέθοδος Νερού - Νερού έχει τα ίδια πλεονεκτήματα με τη Μέθοδο Εδάφους - Νερού παρέχοντας θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο.

Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

Αιολική ενέργεια: ξεπέρασε τα 1000ΜW η εγκατεστημένη ισχύς τον Οκτώβριο

Ξεπέρασε τα 1000 MW η εγκατεστημένη ισχύς των αιολικών πάρκων στη χώρα μας τον Οκτώβριο, με 40 MW από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας να προστίθενται στο διασυνδεμένο σύστημα τον Οκτώβριο, σύμφωνα με στοιχεία του ΔΕΣΜΗΕ.
Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Εξπρες» η ισχύς των αιολικών πάρκων στην ηπειρωτική χώρα έφθασε στα 1.003,19 MW από 983 τον Σεπτέμβριο.
Σε ό,τι αφορά τα φωτοβολταϊκά, τον Οκτώβριο τέθηκαν σε λειτουργία πάρκα ισχύος 14,17 MW, με αποτέλεσμα η συνολική εν λειτουργία ισχύς να φθάσει στα 127,87 MW, ενώ η συμβολαιοποιημένη ισχύς έφθασε στα 446 MW από 330 MW τον προηγούμενο μήνα.
Τέλος άνοδος καταγράφηκε στα μικρά υδροηλεκτρικά, των οποίων η εγκατεστημένη ισχύς διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο στα 192,21 MW από 185,12 MW τον Σεπτέμβριο, ενώ αντίθετα στον τομέα της βιομάζας και της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας Yψηλής Aπόδοσης (ΣΗΘΥΑ) δεν προστέθηκε νέα ισχύς για δέκατο συνεχή μήνα.
Ο στόχος του ΥΠΕΚΑ είναι το 2014 να λειτουργούν 4000 MW αιολικών πάρκων και το 2020 να φθάσουν στα 7.500 MW.

Η ανακύκλωση συνεχίζει την ανοδική της πορεία

Σύμφωνα με μελέτη της Hellastat, η ανακύκλωση συνεχίζει την ανοδική της πορεία, με τις προοπτικές για τον κλάδο να διαγράφονται πολύ ευνοικές, ενώ η διαχείριση αποβλήτων βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο, λόγω αλλαγών στο ρυθμιστικό πλαίσιο.
Όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας «Εξπρές», στο κλάδο εντάσσονται διάφορες κατηγορίες εταιρείων, όπως ανακυκλωτές, συλλέκτες και μεταφορείς αποβλήτων, επιχειρήσεις κατασκευής και λειτουργίας περιβαλλοντικών έργων, ΦοΔΣΑ και ΣΣΕΔ.
Βασικό χαρακτηριστικό αποτελεί η διαχείριση των στερεών αποβλήτων μέσω της υγειονομικής ταφής και λιγότερο μέσω των εναλλακτικών τεχνολογιών, οι οποίες ωστόσο είναι περιβαλλοντικά πιο αποδεκτές.
Η εδαφική διάθεση το 2008 απέσπασε μερίδιο 77 % (έναντι 40% στην Ε.Ε.).
Μετά, ακολούθησε η ανακύκλωση με 21% (κοντά στο κοινοτικό μέσο όρο) και η κομποστοποίηση με 2% (έναντι 17% στην Ε.Ε.).
Η θερμική επεξεργασία αποβλήτων δεν εφαρμόζεται στη χώρα (έναντι 20% στην Ε.Ε.).
Οι Φορείς Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων – ΦοΔΣΑ, έχουν την ευθύνη υλοποίησης του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων – ΕΣΔΑ (π.χ. Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων – ΧΥΤΑ, μονάδες κομποστοποίησης, Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων κ.ά.) και στις αρμοδιότητές τους εμπίπτουν τόσο η χωροθέτηση των έργων όσο και η επιλογή της τεχνολογίας.
Τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης- ΣΣΕΔ, τα οποία έχουν ρόλο οργάνωσης και συντονισμού, συνεχίζουν την αναπτυξιακή τους δράση.
Την περίοδο 2007-2009 η ανακύκλωση υλικών συσκευασίας αυξήθηκε κατά 25,5%, η συλλογή μπαταριών (ανακυκλώνονται στο εξωτερικό) με ρυθμό 42,3%, των συσσωρευτών κατά 85,8% και των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) κατά 120,4%.
Από την εν λόγω μελέτη προκύπτει ότι ι προοπτικές του κλάδου διαγράφονται ευνοϊκές με βασικό κινητήριο μοχλό το νομοθετικό πλαίσιο, όπως αυτό διαμορφώνεται σε επίπεδο Ε.Ε., κυρίως διότι θέτει συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους και χρονοδιαγράμματα σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων, δεσμεύοντας τα κράτη – μέλη.
Η λειτουργία των εταιρειών ευνοείται από τη χρηματοδότηση από εθνικά και κοινοτικά κονδύλια, που διευκολύνουν την υλοποίηση έργων προστασίας περιβάλλοντος και διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Οδηγός για εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών από την ΕΛΕΤΑΕΝ

Συνοπτικό Οδηγό για το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης και εγκατάστασης μικρών ανεμογεννητριών εξέδωσε η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ).
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛΕΤΑΕΝ, οι μικρές ανεμογεννήτριες, και ειδικά αυτές που εγκαθίστανται σε γήπεδα ή αγροτικές γαίες, που είναι ο φυσικός χώρος τους, μπορούν να επιτελέσουν σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή πολιτική, προσφέροντας πολλαπλασιαστικά οφέλη, όπως, μεταξύ άλλων, τη διάχυση της ανάπτυξης, τη διεύρυνση της κοινωνικής αποδοχής των ΑΠΕ και την κοινωνική συνοχή.
Ο οδηγός της ΕΛΕΤΑΕΝ περιλαμβάνει συνοπτικές οδηγίες για επενδυτές που ενδιαφέρονται για άλλες εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως τα φωτοβολταϊκά.
Ο Οδηγός της ΕΛΕΤΑΕΝ παρουσιάζει αυστηρά το θεσμικό πλαίσιο και όχι συγκεκριμένα προϊόντα ή προμηθευτές.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Οδηγός περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποκεφάλαια:
-Περιβαλλοντική αδειοδότηση,
- Λοιπές βασικές άδειες,
- Τιμολόγηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας,
- Γνωμοδοτούσες υπηρεσίες και φορείς,
- Σύμβαση σύνδεσης,
- Σύμβαση πώλησης και αγοράς της ενέργειας και
- Χρήσιμες διευθύνσεις.
Η ΕΛΕΤΑΕΝ έχει γίνει δέκτης πολλών ερωτημάτων το τελευταίο διάστημα σχετικά με τη δυνατότητα εγκατάστασης μικρών ανεμογεννητριών.

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Στην Προκήρυξη Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση του Δικαιώματος Έρευνας Γεωθερμικού Δυναμικού Δημόσιου Μεταλλευτικού χώρου σε τέσσερεις μη ερευνημένες περιοχές της Ελλάδας (Δέλτα ποταμού Νέστου, Δέλτα Έβρου, Σαμοθράκη και νότια Χίος) προχωρεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος, μετά και την επιτυχή ολοκλήρωση της Δημόσιας Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης.
Μετά την απόφαση του ΥΠΕΚΑ, με την οποία καταργείται το όριο των 20Mw για το 2014 και των 120Mw για το 2020, απελευθερώνεται η συμμετοχή της Γεωθερμικής Ηλεκτροπαραγωγής στο ενεργειακό μείγμα της χώρας.
Η Υπουργός ΠΕΚΑ δήλωσε ότι «με τη συγκεκριμένη απόφαση καταδεικνύεται η υψηλή προτεραιότητα που δίνει το ΥΠΕΚΑ στην αξιοποίηση αυτής της πολύ σημαντικής μορφής πράσινης ενέργειας, η οποία μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μοχλό ανάπτυξης και ελπιδοφόρο πεδίο προσέλκυσης επενδύσεων».
«Δημιουργούμε θετικές συνθήκες για την προσέλκυση μεγάλων εταιρειών του ειδικού αυτού ενεργειακού τομέα» δήλωσε ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ.
Όπως υπογράμμισε ο κ. Μανιάτης, «οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής βασισμένες στη γεωθερμία είναι διαθέσιμες όλο το 24ωρο, δηλαδή -σε αντίθεση με όλες τις άλλες ανανεώσιμες μορφές ενέργειας- λειτουργούν ως μονάδες βάσης του ηλεκτρικού συστήματος και μπορούν να αντικαταστήσουν συμβατικές θερμικές μονάδες και κυρίως όσες είναι μεγάλης ηλικίας και εξαιρετικά ρυπογόνες.
Συγκριτικό πλεονέκτημα των γεωθερμικών μονάδων στην Ελλάδα αποτελεί και το φθηνό για καταναλωτές κόστος λειτουργίας – τιμολόγησης τους, που ανέρχεται σε μόλις 99,45 Ευρώ ανά Mwh, όταν π.χ στη Γερμανία εξαιτίας του μεγαλύτερου βάθους εντοπισμού των ρευστών η αντίστοιχη τιμή φθάνει στο ύψος των 200 ευρώ ανά Mwh».
Στις τέσσερεις προσφερόμενες προς έρευνα-μίσθωση περιοχές, όπου σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ύπαρξης πλούσιων γεωθερμικών πεδίων, θα επενδυθούν σε πρώτη φάση 40 – 50 εκατ. ευρώ.
Εφόσον, όπως αναμένεται, τα αποτελέσματα των ερευνών αποβούν θετικά, η αξία της εγκατάστασης μονάδων ηλεκτροπαραγωγής θα ανέλθει συνολικά σε τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ.
Στην Ελλάδα, το γεωθερμικό δυναμικό υψηλών θερμοκρασιών εντοπίζεται σε βάθη 1000 έως 2000 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της γης.
Σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, όπως π.χ. στη Γερμανία, θεωρούνται οικονομικά αποδοτικές ακόμα και μονάδες που αξιοποιούν ρευστά τα οποία εντοπίζονται σε βάθη έως και 3500 μέτρων.
Σημειώνεται επίσης ότι, η βιώσιμη αξιοποίηση ενός γεωθερμικού ρευστού επιτυγχάνεται όταν πραγματοποιείται πολλαπλή χρήση του, δηλαδή ηλεκτροπαραγωγή και θερμικές χρήσεις (τηλεθέρμανση, αφαλάτωση, θερμοκήπια κ.α), κάτι που αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για τα πεδία της χώρας μας.

«Εξοικονομώ κατ΄ Οίκον»: 4 τράπεζες θα συνεργαστούν στο πρόγραμμα

Τέσσερις τράπεζες πρόκειται να συνεργαστούν στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον» που αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών με την τοποθέτηση κουφωμάτων, διπλών τζαμιών κ.λπ., όπως ανακοίνωσε το ΤΕΜΠΜΕ.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ημερησία», οι τέσσερις τράπεζες είναι Εθνική, η Eurobank, η Πειραιώς και η Alpha Bank.
Όταν ξεκινήσει το εν λόγω πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε μία από τις τέσσερις αυτές τράπεζες, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, το επιτόκιο των δανείων που θα χορηγήσουν οι τράπεζες θα κυμανθεί μαζί με την επιδότηση γύρω στο 4,93%.
Για την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος έχει συσταθεί ειδικό Ταμείο Χαρτοφυλακίου το «Ταμείο Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ελληνικό δημόσιο, μέσω του ΕΣΠΑ με το ποσό των 241 εκατ. ευρώ.
Στο Ταμείο, συνεπενδύουν οι τράπεζες με ποσό περίπου 400 εκατ. ευρώ.
Από το σύνολο των 640 εκατ. ευρώ, τα 600 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στην εγχώρια αγορά με τη μορφή δανείων με ευνοϊκούς όρους.
Ενώ, τα υπόλοιπα 40 εκατ. ευρώ θα δοθούν ως κίνητρο με τη μορφή επιδότησης επιτοκίου για δάνεια σε ιδιοκτήτες κατοικιών χαμηλού εισοδήματος.
Επίσης, μέσω ΕΣΠΑ θα διατεθούν άλλα 155 εκατ. ευρώ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την επιχορήγηση του κόστους της επένδυσης, καθώς και για την κάλυψη του κόστους των ενεργειακών επιθεωρητών.
Οι δικαιούχοι χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

-Ιδιοκτήτες κατοικιών με ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 15.000 ευρώ ή τις 20.000 ευρώ αντιστοίχως .
Στην εν λόγω κατηγορία προβλέπεται η χορήγηση άτοκου δανείου και επιχορήγηση 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
-Ιδιοκτήτες κατοικιών με ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα από 15.000 ως 30.000 ευρώ ή από 25.000-50.000 ευρώ αντίστοιχα.
Οι δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν χαμηλότοκο δάνειο και επιπλέον επιχορήγηση για το 15% του προϋπολογισμού.
-Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι 45.000 ευρώ ή 65.000 ευρώ.
Οι δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν μόνον χαμηλότοκο δάνειο.

Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2010

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ


 • 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΑΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Η
 • ΕΤΗΣΙΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΩΣ 7500 EURO
 • Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΣΑΣ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΩΡΕΑΝ Η ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΙΑΣ!
ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ MAIL:SUNRESOURCES@YAHOO.GR